The Liverbirds

De finns här och var i stan. The Liverbirds. (Uttalas Lajverbörds). Förstås på The Liver building nere vid Merseys strand, men också på Liverpool FC:s klubbemblem.  Vad är det då för fågel?

När kung John gjorde stad av Liverpool skulle staden få ett eget sigill. Ursprungssigillet var en obestämbar fågel med en kvist i munnen. Det där med obestämbarheten kom att följa med symbolen genom åren.

Troligen var det meningen att det skulle vara en örn, symbolen för Johannes Döparen från vilken kungen fått sitt namn och som han också ansåg som sitt skyddshelgon.  Fast konstnären var inte så bra, om man säger så. Några tolkade den som en duva med olivkvist.  Originalet försvann i det blodiga engelska inbördeskriget och finns bara avtecknat. Och som sagt: Är det en örn eller en duva? Nåväl. Under 1600-talet ville man blåsa liv i symbolen igen och nu började man ana att fågeln egentligen var en - skarv! ELLER - en skedstork. Den heter leppler eller loffler på tyska som ju var språket på modet även i England och det anknöt man till namnet Liverpool.    1797 fastslog man en gång för alla att fågeln var en skarv. Men motiverade det med att växten i näbben skulle vara sjögräs från Mersey. Det är bara det att skarvar äter småfisk, inte sjögräs. Dessutom var inte konstnären så haj på fåglar den här gången heller, så det vi idag kallar liverbird är definitivt en liverbird, varken en skarv eller en örn utan en fantasiskapelse. 

De mest berömda är de nämnda på the Liver building. De har suttit där sedan 1911, den ena spanandes ut över havet, den andra in mot staden. Det sägs att den dagen de ser varandra i ögonen så sjunker Liverpool ner i leran igen.  Dessa båda fåglar är för övrigt könsbestämda. Den som blickar ut över havet för att se så att sjömännen kommer tryggt i hamn är förstås honan. Hanen blickar in mot staden för att övervaka så att pubarna är öppna.

© Copyright Bäckmans Beatlesresor!