TITANIC KOM ALDRIG TILL LIVERPOOL

Titanic kom aldrig till Liverpool. Hon hann inte. Hon blev klar för sent sägs det. Om hon nu var tänkt att ta den vägen. Därom tvistar de lärde. Men det finns en stark Liverpoolkoppling ändå och på Liverpool Maritime museum finns en rörande Titanic-avdelning.

Titanic var flaggad i Liverpool. White Star-rederiet hade sin bas där, men linjen till New York utgick sedan 1907 från Southampton. Hon byggdes i Belfast och var en del i en kapplöpning om snabbaste och största fartyget med ett annat Liverpool-rederi, Cunard. vars skepp Mauretania hade det gällande hastighetsrekordet.

Cunard hade också det dittills lyxigaste skeppet, Lusitania som mötte sitt öde i form av en tysk torped och sjönk 1915. (En av Lusitanias propellrar står för övrigt som minnesmärke vid Albert Docks).  När Titanic började sin resa över Atlanten hade hon 2 240 passagerare och besättningsmän ombord. Katastrofen som kom hade kunnat bli ännu större. Kapaciteten var på ca 3 300 människor. 

Kapten Smith hade varit stationerad vid Merseyside i 40 år (och bosatt vid Waterloo, strax utanför Liverpool.) Han flyttade med White Star line till Southampton 1908. (Det sägs att man flyttade från Liverpool för att tona ner tävlandet med Cunard-skeppen) Han var inte den ende scousern ombord. Utkiken som först slog larm om det annalkande isberget Fred Fleet var född i LIverpool. Han överlevde katastrofen och hävdade in i döden att olyckan hade kunnat undvikas om han bara hade tilldelats de kikare han bett om. 

Det kanske mest sägenomspunna sällskapet ombord var nog den åttahövdade orkestern. De var inhyrda genom  agenturen CW & FN Black på Castle street i Liverpool. Basisten Fred Clark kom från Liverpool. Ingen av de åtta överlevde. Legenden säger att de spelade medan båten sjönk och vittnesmål tyder på att det stämmer. Men frågan är om de verkligen spelade Nearer my God to thee. En överlevande uttryckte att det hade varit väl magstarkt och ville minnas att man snarare spelade Autumn istället.  

Dansbandet på Titanic. Fred Clark överst till vänster.

Det var ett annat  Liverpoolfartyg som räddade 705 passagerare,Cunards skepp Carpathia.   Det sägs för övrigt att den s k Sefton sviten på det legendariska men luggslitna Adelphi hotell är designad efter rökrummet på Titanic. Titanic hade två systerskepp som det gick så där för. Olympic, byggd i dockan intill, Egentligen storasyster, eftersom den gick till sjöss först, för övrigt med samma kapten Smith som skulle gå under med Titanic.

På Olympics femte resa höll det på att gå åt pipsvängen, för då kolliderade hon med HMS Hawkes och tog sig nätt och jämt tillbaka till Southampton. (Hawkes höll på att kapsejsa, men klarade sig, bara för att torpederas 1914.) Efter det gick det bra för Olympic. Hon överlevde fyra attacker under första världskriget och lyckades t o m sänka en tysk ubåt som helt sonika rammades.   1937 höggs hon upp efter att ha tagits ur trafik två år tidigare.

Brittanic var lika lyxig, men betydligt sjösäkrare än sin storasyster Titanic. Hon hade t ex tillräckligt med livbåtar men också förstärkt skrov och modifierade vattentäta skott och det var tur det, för i november 1916 torpederades hon och sjönk. Den här gången räddades 1030 av de 1060 människorna ombord. Brittanic gick aldrig som passagerarfartyg utan togs i anspråk som sjukhusfartyg vid krigsutbrottet. 

Det finns faktiskt två gemensamma nämnare till för de tre systerskeppen. Vid alla tre olyckstillfällen fanns Violet Jessop och Arthur John Priest med i besättningen! Violet fick smeknamnet Miss Unsinkable och levde till 83 års ålder.  

 Efter andra världskriget hade White star-linjen helt och hållet gått upp i Cunard. Deras gemensamma historia är rätt dyster.  White Star hade redan rekordet i antal dödsoffer, vilket nästan fyrdubblades när Titanic sjönk. 1873 sjönk deras skepp Atlantic med 562 förlorade liv som följd.. Fram till 1941 förlorade man eller fick utföra omfattande reparationer på 17 skepp. En stor del av dem torpederades dock. 

The Cunard line förlorade som jag tidigare nämnt Lusitania men också ytterligare 12 skepp i krigstid, det senaste var Atalntic Conveyor som sänktes under Falklandskriget 19821 Fast Cunard är mest kända för dom skepp det gått bra för. Deras flotta är imponerande: Alla Queen Elisabeth, Queen Mary och Queen Victoria skeppen är deras och det är ju inte ankskit om man säger så. Fast Cunard Buildning, en av de tre gracerna vid Mercey har man sålt. I förstaklasspassagerarnas lounge är det nu sammanträdeslokal för kommunen, och i nedre botten huserar bl a British Music Experience, det nyöppnade museet tillägnat det brittiska popundret.   


© Copyright Bäckmans Beatlesresor!